خانواده بزرگ کپسول زبان چند صد هزار نفره است که از این میان، بیش از ۲۰ هزار دانشپذیر ِ فعال زبان انگلیسی دارد. این دانشجویان عزیز، از سراسر ایران تحت برنامه صفر تا صد زبان انگلیسی ما قرار دارند و از طریق پیج اینستاگرام‌ ما، معمولا احساسات، عکس ها و نظرات خودشان را با ما شریک می شوند که برای ما جای بسی شعف دارد. بخشی از این عکس ها و نظرات را با شما و در این صفحه در میان میگذاریم.