توی این ویدیو ، براتون از یک کلمه مهم گفتم. شاید کلمه “کار سخت” یا “کار ناخوشایند” توی فارسی ، معنای چندانی به ذهنتون متبادر نکنه ، اما کلمه adversity دقیقا رمز موفقیت در زندگی شما می تونه باشه. این کلمه در معنی همون “کار ناخوشایند” تلقی می شه اما هزار و یک معنی توی خودش نهفته داره.
حاضرید شب دو ساعت بیشتر بیدار بمونید؟ حاضرید صبح ها دو ساعت زودتر پاشید ؟ حاضرید کفشای آهنیتونو پاتون کنید و انتقامتونو از زندگی بگیرید؟  به اون درجه از احساس تغییر رسیدید که بخواید دستی به سر و روی زندگیتون بکشید؟ میتونید پنج ماه از همه تفریح هاتون بزنید و بی وقفه زبان بخونید؟
همه این موارد ، یعنی پذیرش adversity توی زندگی. ینی درک راه موفقیت در زندگی. یعنی شماها نرم نیستین. یعنی باری به هر جهت نیستین. یعنی درخت نیستین و حاضرید تغییر تو زندگیتون ایجاد کنین. یعنی خموده نیستین. یعنی هنوز پیر نشدین . یعنی هنوز آماده ی جنگیدن و مبارزه کردنید. این مسائل هیچ ربطی به سن وسالتون یا میزان مشغله تون نداره، همه چی بستگی به میزان سعیتون داره، اینکه برای چیزی که واقعا میخواید حاظرید چه بهایی بپردازید؟ چقدر جرات دارید از روزمرگیتون فاصله بگیرید؟
اگه آماده اید بفهمید adversity یعنی چی، بیاید این ویدیوی دو دقیقه ای رو با هم ببینیم. توی این ویدیو براتون بیشتر درباره adversity حرف زدم.