آیا دنبال کسی برای تمرین اسپیکینگ آیلتس می گردید؟

لیست کاملی از متقاضیان تمرین اسپیکینگ آیلتس!

اسپیکینگ آیلتس

A young couple talking to each other via online video chat.

امروز با یک خبر خوب آماده نوشتن این مقاله برای همراهان کپسول آیلتس شده ام. چند روز پیش داشتم از میان سایت های متعدد آموزش آیلتس لیستی تهیه می کردم از اپلیکیشن ها یا وبسایت هایی که محیطی برایتان فراهم کنند تا با سایر داوطلبان آزمون آیلتس، هم کلام شده و هم از تجریبات آنان استفاده کنید.  همچنین میتوانید با آنان مهارت اسپیکینگ آیلتس خود را در آیلتس افزایش دهید.

در میان سایت های مختلف زبان ، به سایت IELTS-mentor برخورد کردم که همیشه دنبال کننده آن بودم و سعی می کردم بهترین مقالاتش را برای زبان آموزانم بازگو کنم. در این سایت ، به لیستی رسیدم از افرادی که دلشان می خواهد با شما درباره آیلتس گپ و گفت داشته باشند و به تمرین اسپیکینگ آیلتس بپردازند. آن ها اطلاعات تماسشان را در این لیست قرار داده اند تا باقی داوطلبان با آنها تماس بگیرند و به معاشرت بپردازند تا اسپیکینگشان تقویت شود. شما هم میتوانید یک نفر را انتخاب کنید و یا حتی مشخصات خود را در سایت قرار دهید تا یک نفر شما را پیدا کند و با شما تماس بگیرد! به همین راحتی.

به این نمونه دقت کنید:

Hi all, I am looking for a speaking partner. My name is Nivrutha. I want to prepare for IELTS general test. Email me at nivmeen@gmail.com or WhatsApp me on 9500044471.

اسپیکینگ آیلتس

این یک نمونه واقعی از مشتاقان تمرین اسپیکینگ آیلتس است که اطلاعات تماس خود رای برای پیدا کردن پارتنر در اختیار بقیه قرار داده. از آن جایی که هزاران نفر در این لیست قرار دارند ، شما را مستقیما ارجاع می دهم به صفحه ی اصلی ، در اینجا میتوانید شخصی برای تمرین اسپیکینگ آیلتس پیدا کنید.  امیدوارم که از این فرصت عالی بهترین استفاده را انجام داده و پارتنر مناسبی برای اسپیکینگ آیلتس خود پیدا کنید.