عبارات کاربردی برای بخش سوم IELTS SPEAKING :

با این عبارات ، اسپیکینگ آیلتس را منفجر کنید !

اسپیکینگ آیلتس

شاید همیشه در کلاس های مختلف ، هم کلاسی هایی که مدام از I THINK استفاده می کنند روی مختان باشند. شاید بارها با خودتان فکر کرده اید که چگونه در مصاحبه اسپیکینگ آیلتس متنوع تر حرف بزنید. و شاید دلتان خواسته باشد به جای این I THINK لعنتی ، و IN MY OPINION لعنتی تر ، چهار تا عبارات خوشگل یاد بگیرید.

بیایید به کلمات زیر دقت کنیم:

My view is that/ My point of view is that…
I reckon/ I feel/ Personally speaking…
As far as I am concerned…
It seems to me that…
Well, I would say…
I would like to point out…
If you want my opinion…
The way I look it…
As I see it…
The point I am trying to make is…
I think/believe that…
I suppose/ presume/ would say…
I think most people would agree that…
I believe it is hard to deny that…
I strongly believe that…
I think none would deny that

حال، می بینید که چقدر متنوع می شود صحبت کرد و مصاحبه اسپیکینگ آیلتس را هرچه بهتر پیش برد. بگذارید با چندتا از این عبارات ، برایتان جمله بسازم تا بهتر با آن ها آشنا شوید:

It seems to me that Tehran is no longer a perfect city to live. The point I’m trying to make is we see a lot of social problems in this city nowadays. I think none would deny that problems like air pollution, traffic and inflation is getting on people’s nerves every now and then.

در پاراگراف فوق ، تلاش کردم از سه یا چهار عبارت دیگر به جای I THINK  استفاده کنم. کار راحتی بود، نه؟

حالا به چند مثال دیگر از اسپیکینگ آیلتس که برایتان آماده کرده ام دقت کنید:

 1. In my opinion, parents should encourage young generation to have more activities than playing computer games.
  2. Personally speaking, the trend has changed to a great extent than that of our forefathers’ era.
  3. I would like to point out that having a part-time job is advantageous from various aspects.
  4. The way I look it is a waste of time and resource which could have been better utilized in academic fields.
  5. The point I am trying to make is that it is not entirely our fault to have this much traffic in our cities.

اسپیکینگ آیلتس

I MEAN!

کلمه دیگری که ممکن است در اسپیکینگ آیلتس خیلی بیشتر از I THINK روی مختان راه برود کلمه I MEAN است. برای من که سال ها کلاس های free discussion برگزار می کردم ، علی الخصوص ، این کلمه بسیار دردآور بود چرا که بچه ها در هر یکی دو جمله، یک بار آن را تکرار می کردند. حالا بیایید با هم به چند مدل جایگزین مناسب برای آن ها فکر کنیم:

What I actually meant was…
To express it another way…
Another way to say it…
Another way of saying it is…
Let me put it this/another way…
What I mean is…
To rephrase what I have just said…
What I want to say is…
What I am trying to say is…

بگذارید برایتان یک مثال بنویسم:

Tehran is not a good place to live anymore. What I mean is the citizens confront with myriad social and cultural problems.

به سایر مثال هایی که برایتان آماده کرده ام دقت کنید :

 1. What I actually meant was space research might be important but not more than feeding the hungry mouths.
  2. To express it another way, parents have a far greater role to play.
  3. Let me put it another way and express my strong agreement in support of the year gap for university students.
  4. To rephrase what I have just said I believe that parents should spend more time with their children despite their busy schedule.
  5. What I am trying to say is books are better than movies as it has a lasting impact on readers’ mind.

بنابراین ، دیگر لازم نیست در مکالمه هایتان در اسپیکینگ آیلتس هر ده ثانیه یکبار از I THINK و I MEAN استفاده کنید.