همه 14 کتاب کمبریج آیلتس را دانلود کنید !

کتاب های کمبریج آیلتس

گروه آموزشی آیلتس کپسول بر آن است تا در همین صفحه و براحتی یک کلیک و بصورت کاملا رایگان ، کتاب ها و فایل های صوتی کمبریج آیلتس که از محوری ترین و مهم ترین کتاب ها در عرصه آیلتس هستند ، برای دانلود در اختیار شما عزیزان و نیازمندان به کتاب های کمبریج قرار دهد. خیلی از وبسایت های دیگر آموزش آیلتس ، فایل های اسکن شده و بی کیفیتی را در اختیار زبان آموزان آیلتس می گذارند که متاسفانه قابل پرینت گرفتن نیست حال آن که تک تک این فایل های صوتی و کتاب های کمبریج آیلتس ، توسط خود استاد شیروی چک شده و با کیفیت و شدیدا قابل استفاده هستند و شما را از خریدن آن ها ( که این روزها بسیار هم گران شده اند ) بی نیاز می کنند.

کتاب کمبریج آیلتس 1

دانلود کمبریج آیلتس 1 (کتاب )

دانلود کمبریج آیلتس 1 (فایل صوتی ) 

کتاب کمبریج آیلتس 1

دانلود کمبریج آیلتس 2 (کتاب )

دانلود کمبریج آیلتس 2 ( فایل صوتی )

کتاب کمبریج آیلتس 3

دانلود کمبریج آیلتس 3 ( کتاب )

دانلود کمبریج آیلتس 3 ( فایل صوتی )

کتاب کمبریج آیلتس 4

دانلود کمبریج آیلتس 4 ( کتاب )

دانلود کمبریج آیلتس 4 (فایل صوتی )

کتاب کمبریج آیلتس 5

دانلود کمبریج آیلتس 5 (کتاب )

دانلود کمبریج آیلتس 5 ( فایل صوتی )

کتاب کمبریج آیلتس 6

دانلود کمبریج آیلتس 6 ( کتاب )

دانلود کمبریج آیلتس 6 ( فایل صوتی )

کتاب کمبریج آیلتس 7

دانلود کمبریج آیلتس 7 ( کتاب )

دانلود کمبریج آیلتس 7 (فایل صوتی )

کتاب کمبریج آیلتس 8

دانلود کمبریج آیلتس 8 ( کتاب )

دانلود کمبریج آیلتس 8 ( فایل صوتی )

کتاب کمبریج آیلتس 9

دانلود کمبریج آیلتس 9 ( کتاب )

دانلود کمبریج آیلتس 9 ( فایل صوتی )

کتاب کمبریج آیلتس 10

دانلود کمبریج آیلتس 10 ( کتاب )

دانلود کمبریج آیلتس 10 ( فایل صوتی )

کتاب کمبریج آیلتس 11 کتاب کمبریج آیلتس 11

دانلود کمبریج آیلتس 11 ( کتاب آکادمیک )

دانلود کمبریج آیلتس 11 ( کتاب جنرال )

دانلود کمبریج آیلتس 11 ( فایل صوتی – یکسان برای هر دو نوع آزمون )

کتاب کمبریج آیلتس 12 کتاب کمبریج آیلتس 12

دانلود کمبریج آیلتس 12 ( کتاب  آکادمیک )

دانلود کمبریج آیلتس 12 ( کتاب جنرال )

دانلود کمبریج آیلتس 12 ( فایل صوتی – یکسان برای هر دو نوع آزمون )

کتاب کمبریج آیلتس 13 کتاب کمبریج آیلتس 13

دانلود کمبریج آیلتس 13 ( کتاب آکادمیک  )

دانلود کمبریج آیلتس 13 ( کتاب جنرال )

دانلود کمبریج آیلتس 13 ( فایل صوتی – یکسان برای هر دو نوع آزمون )

کتاب کمبریج آیلتس 14 کتاب کمبریج آیلتس 14

دانلود کمبریج آیلتس 14 ( کتاب آکادمیک )

دانلود کمبریج آیلتس 14 ( کتاب جنرال )

دانلود کمبریج آیلتس 14 ( فایل صوتی – یکسان برای هر دو نوع آزمون )

تمام کتاب های کمبریج آیلتس در این صفحه علی الخصوص کتاب های جدیدتر (مانند کتاب های یازده و دوازده و سیزده و چهارده ) تماما رنگی هستند و کاملا ارزش دانلود کردن دارند. فایل ها پسورد ندارند و به راحتی حتی با گوشی موبایل اجرا می شوند. خلاصه تمامی شرایط برای شما زبان آموزان گروه آموزشی آیلتس کپسول فراهم آمده تا دیگر بهانه ای برای 7 گرفتن در آزمون آیلتس نداشته باشید!!!