کدام عبارات برای نامه نویسیرایتینگ آیلتس بهترند؟

10 جمله کلیدی برای رایتینگ آیلتس

نامه نویسی آیلتس

بسیاری از زبان آموزان ما، اصرار بر دست یافتن به جملاتی دارند که در روز امتحان نه تنها دستیار آن ها در نگارش نامه های آیلتس باشد، بلکه بتواند سرعت آن ها در نوشتن IELTS writing task one که بسیار ساده تر از مقاله نویسی آیلتس است را افزایش دهد!

نامه نویسی آیلتس

بگذارید بدون مقدمه چینی به لیستی از این عبارات که برایتان جهت استفاده در نامه نویسی آیلتس گردآوری کرده ایم اشاره کنیم. مثلا اگر می خواهید در نامه خود به نکته جدیدی اشاره کنید، می توانید از عبارات زیر استفاده کنید:

:To introduce new points

…With regard to

…As far as…is concerned

…I would also like to mention

این عبارات به شما کمک می کنند تا از دایره واژگان معمول و همیشگی خود در نامهخ نویسی آیلتس فاصله بگیرید. بگذارید با این عبارات چند جمله برایتان بنویسم تا با کارکرد آن ها در جمله آشناتر شوید:

.With regard to the noise which came from our house, I should humbly say that it was our mistake to renovate the cupboards at a bad timing

.As far as the noise is concerned, I should humbly accept that it was our mistake

.I would like to mention that the noise coming from our house was our mistake

نامه نویسی آیلتس

هرگاه احتیاج به تاکید بر روی گفته های خود داشتید، موارد زیر خالی از لطف نیست.

:To emphasize what you are saying

,Clearly

,Obviously

,Needless to say

مثلا می توان گفت: “نیازی به گفتن نیست که اشتباه از طرف ما بود”.

.Needless to say, the mistake was ours

اکنون به سایر موارد دقت کنید که بدون توضیح اضافی  برای استفاده در نامه نویسی آیلتس در اختیارتان قرار می گیرد:

Satisfaction

I thoroughly enjoyed…

I was thrilled about/by…

…was extraordinary

Dissatisfaction

I am discontented about/with…

I am not satisfied about/with…

…is not what I expected…

…does not fulfil my needs…

…is too + [adjective]

Regret/apology

I regret that I…

Please accept my apology for…

I am sorry that I am unable to…

Please forgive me for…

Regrettably I cannot …

Making a request

I would be grateful if…

What I am looking for is…

I am very keen to…

I would be indebted to you if you could…

Giving thanks

I am indeed indebted to you for…

I very much appreciated your…

I am extremely grateful to you for…

نتیجه گیری:

کافی ست باور کنیم که نامه نویسی در آیلتس ، کاری بسیار ساده و بسیار نمره آور است. اکثر بچه هایی که در آزمون جنرال آیلتس شرکت می کنند، قصد مهاجرت به کانادا یا استرالیا دارند. علی الخصوص دوستانی که به استرالیا می روند باید توجه داشته باشند که برای مهاجرت به استرالیا نیاز به حداقل 7 در هر مهارت دارند. بنابراین، برای 7 گرفتن در مهارت رایتینگ، بسیار واجب است که نامه هایمان را به بهترین نحو بنویسیم.