آیا 10 نکته طلایی برای نامه نگاری در آیلتس را می دانید؟

و 1 نکته طلایی تر برای آیلتس جنرال!؟

نامه نگاری آیلتس

در اکثر کلاس های آیلتس ای که دیده ایم و شنیده ایم، نکات کلی و ساختارهای رایج تدریس شده اما بسیار کم پیش می آید تا شاگردان با فوت کوزه گری نامه نگاری در رایتینگ آیلتس آشنا شوند. در ادامه این مقاله، به 10 نکته خفن اشاره خواهیم کرد که زندگی شما را که نه، اما نامه نگاری آیلتس شما را درآزمون آیلتس جنرال زیر و رو خواهد کرد!

نکته اول:

ابتدا نوع نامه را باید بدانید. همانطور که در مقاله اصول کلی نامه نگاری خوانده اید، نامه ها سه نوع رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی دارند.

نکته دوم:

سپس هدف نامه ها را باید بفهمید. هدف نامه ها عبارتند از :

Requesting information

Giving information

Making a complaint

Making an apology

Thanking someone

نکته سوم:

سپس شروع کننده های مناسب برای هر نوع نامه با هر هدف پیدا کنید:
نامه های رسمی و نیمه رسمی در نامه نگاری آیلتس را با موارد زیر شروع کنید:
Dear Sir / Madam,
I am writing to inform you about…

Dear Mr Hashemi,
Iam writing in connection with…
نامه های دوستانه و غیر رسمی را با موارد زیر آغاز کنید:
My dear Mina,
I hope you are doing well. It’s been like ages since I’ve heard about you.

بنابراین سوال مهم برای شروع نامه ها این است:
رسمی یا غیر رسمی!؟ مساله این است !

رسمی یا غیر رسمی

نکته چهارم:

برای خودتان چند جمله فیکس حفظ کنید. این کار در نامه نگاری آیلتس ( اگر زیاد تکرار نشود ) اصلا ایرادی ندارد و باعث افزایش سرعتتان می شود. در فارسی هم گاهی از عباراتی مانند “احتراما به استحضار می رساند که …” در ابتدای نامه ها استفاده می کنیم.

نکته پنجم:

حتما 150 کلمه را بنویسید. اگر کمتر بنویسید نمره از دست خواهید داد.

نکته شش:

یک سری از کلمات در نامه نگاری آیلتس هستند که حتما به کار می روند اما دیکته آن ها کمی سخت است. مثلا sincerely از آن دسته از کلمه هاست.

نکته هفتم:

اگر مخاطب نامه را تا به حال از نزدیک ندیده اید ( مثلا مدیر فلان شرکت، شهردار شهر و …) باید از faithfully yours استفاده کنید و اگر دیده اید از sincerely yours. همچنین برای پایان بندی نامه های دوستانه در آیلتس جنرال، از عبارات خودمانی تر مانند best wishes استفاده نمایید.

نکته هشتم:

به هدف نامه پایبند باشید و خیلی از آن دور نشوید. مثلا اگر هدف نامه invitation یا دعوت کردن است، خیلی از فضای دعوت کردن دور نشوید و طفره نروید.

نکته نهم:

حتما به هر سه bullet یا موضوعی که در موضوع نامه اشاره شده است پاسخ دهید. نامه باید کامل نوشته شود. به هر سه مورد به صورت متساوی پاسخ دهید.

نکته دهم:

معمولا باید چهار پاراگراف بنویسید. پاراگراف بندی نادرست می تواند از شما نمره کم کند. همچنین به indentation هم توجه کنید. یعنی بین هر پاراگراف یک خط فاصله بگذارید !

10 نکته طلایی برای نامه نگاری در آیلتس

و اما نکته طلایی آخر!

این همه از اهمیت نامه نگاری در آزمون آیلتس جنرال گفتیم. درست ! اما باید توجه کنید که با این همه، باز هم task 2 اهمیت بیشتری دارد و هنوز هم توصیه می کنیم که در آزمون رایتینگ آیلتس خود، ابتدا نوشتن task 2 را آغاز کنید.