آیا اشتباهات رایج  در نگارش نامه task 1 رایتینگ آیلتس جنرال را می شناسید؟

نظرات یک اگزمینر آیلتس درباره اشتباهات رایج در نگارش نامه

نامه نگاری ایلتس

چندی پیش مقاله ای فرستادم برای وبسایت www.ieltsanswers.com و از اتفاق با مدیر این وبسایت، آقای مایک واتی، آشنا شدم و با او ارتباط برقرار کردم. او فهمید که من استاد آیلتس ای در ایران هستم و از چند و چون آزمون آیلتس در ایران جویا شد. و من فهمیدم که او سالها IELTS examiner در کشورهای استرالیا و تایوان بوده است. از اتفاق در آن دوران کارگاه رایتینگ آیلتس در دانشگاه تهران برگزار می کردم که برای قسمت اشتباهات رایج در نگارش نامه ، از مایک خواستم بهم کمک کند. در ادامه ی مقاله، نظرات او را درباره اشتباهات رایج در نامه نگاری آزمون آیلتس جنرال می خوانید که برایتان به فارسی ترجمه کرده ام:

یک) حتما به هر bullet دقیق پاسخ دهید.

اگزمینر باید بفهمد که شما در حال پاسخ دادن به تمامی نکات هستید و باید به او این سیگنال را بدهید. مثلا فکر کنید در موضوع یک نامه در آیلتس، چنین bullet ای قرار دارد:

  • Discuss relevant work experience for this job

 

هنگام جواب دادن به هر bullet در رایتینگ آیلتس باید در همان جمله اول پاراگراف ، به اگزمینر حالی کنید که منظور سوال را فهمیده اید. مثلا جمله ی زیر نمی تواند شروع خوب و formal ای برای این موضوع باشد:

 

  • I studied accounting at Northampton University. Now I’m working as an accountant

حال آنکه جمله ی بعدی مثالی است که می تواند مورد نظر اگزمینرها قرار گیرد:

With regards to my background, I have over 10 years of experience. For the last two years I have been working as an accountant. Previously,

دو) به گرامرها خیلی خیلی دقت کنید.

به قول مایک، تصحیح کردن نامه برای او که مدت ها اگزمینر آیلتس بوده است کار پیچیده ای نیست و او بیشتر تمرکز خود را بر روی گرامر درست می گذارد. بنابراین او اعتقاد دارد که در رایتینگ آیلتس باید به موارد زیر دقت کرد تا از اشتباهات رایج در نگارش نامه اجتناب شود:

Past tense

Passive

Errors with subject verb agreement

Avoid unnecessary complicated sentences

Countable and uncountable

Errors with article (a, an, the)

و بسیاری موراد دیگر که در قسمت گرامر سایت ما خواهید دید.

 

سه) در استفاده از لغات جدید ریسک نکنید.

یکی از چشمگیر ترین موارد در بین اشتباهات رایج در نگارش نامه، غلط های دیکته ای است. کلماتی که دیکته ی آن ها را مطمین نیستید ننویسید، غلط املایی میتواند صدمه زیادی به نمره رایتینگ آیلتس شما بزند. همچنین موارد زیر را نیز دقت کنید:

 

You need to rephrase the given words more

Avoid taking too many risks with word choices

Errors with spelling

Errors with word choice

Errors with word endings

Errors with “s” word endings

Errors with spelling

Errors with collocations

چهار) به هیچ قیمتی ، زیر 150 کلمه ننویسید.

اگر کوتاه بنویسید، یک نمره از شما کم می شود. اگر خیلی زیاد هم بنویسید ممکن است زمان کم بیاورید یا شانس بازخوانی و بازبینی رایتینگ آیلتس را از خودتان بگیرید. اشتباه در طول متن یکی دیگر از اشتباهات رایج در نگارش نامه است.