علی شیروی هستم استاد زبان شما عزیزای دل !

بریم سراغ اصطلاح پشم-ریزون امروزمون از کپسول زبان … این اصطلاح رو شاید حتی فارسیش رو هم کم شنیده باشید :

“به زبون آسونه!”

یا

“گفتنش آسون تر از انجام دادنشه ”

مثلا من می گم بابا کاری نداره که آدم بخواد می تونه کاری کنه درآمدش به ماهی صد میلیون برسه. بعد تو می گی:

“حاجی به زبون آسونه”

یعنی از چند نقطه پاره می شی توی عمل و فقط حرف زدن درباره ش آسونه!

بریم سراغ اصطلاح انگلیسی :

It’s easier said than done!

یعنی : به زبون آسونه!

این دیالوگ رو که من و امیر توی ویدیو گفتیم دقت کنید :

A: Amir! Why don’t you use the subway? It’s so cheap and comfortable!

B: It’s easier said than done! Because trains are packed with people in rush hours!

من گفتم : امیر ، چرا از مترو استفاده نمی کنی . خیلی ارزون و راحته که دادا!

امیر گفت : یُخ بابا … به زبون آسونه … قطارا تو ساعت شلوغی پر از آدمن!

توی جواب امیر ، خودش دو تا اصطلاح نهفته بود :

Trains are packed with people = قطارها پر از آدم هستن

Rush hours = ساعات شلوغی

اگه تو فیلم ها و سریال هایی که میبینید بیشتر دقت کنید، خیلی از این اصطلاحات رو میبینید که تو دیالوگ ها استفاده میشه. فقط کافیه موقع تماشا کردنشون یکم بیشتر دقت کنید تا دیگه فراموش هم نکنید.

بچه ها انتهای این ویدیوی کوتاه و آموزشی ، پشت صحنه هم گذاشتیم خیلی باحاله . مثل ِ نود شبیای مهران مدیری شده. خطر جر خوردن در حد تیم ملی … با شلوار کلفت ببینید !

مدت زمان این ویدیو : یک دقیقه و پنجاه و چهار ثانیه